Wednesday, January 25, 2012

FOOT PRINTS(கால் தடம்)

There is a saying" many may come in our life but only few leave there foot prints in our heart" but i dont agree with it...I think everything in this world does leave a foot print in our life in one way or the other... not just human but every thing..... including nature  like tsunami, our pet....

'கால்  தடம் 'நம் வாழ்வில் பலரை சந்திக்கலாம் ஆனால் சிலரே நம் இதயத்தில் ஒரு தடம் பதிப்பார்கள் என்று சிலர் சொல்லி கேள்வி ...ஆனால் எனக்கு ஏனோ அதில் உடன்பாடு இல்லை.நம் வாழ்க்கையில் இந்த உலகில் உள்ள,நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொன்றும் நம் மனதில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில்  பதிவு விட்டுத்தான் செல்கிறது... அது மனிதர்கள் மட்டும் அல்ல ...சுனாமி போன்ற இயற்கையும் தான்..ஏன் நம் வளர்க்கும் செல்ல பிராணிகள் கூட...

Wednesday, January 18, 2012

Beauty(அழகு)

"BEAUTY IS IN THE EYES OF THE BEHOLDER"


Getting "Bald" yet majestic and beautiful... 

எங்கள் வீட்டுமுன் இருக்கும் மரம் ...இலைகள் உதிர்ந்து வழுக்கை விழுந்த ,அகன்ற தோள்களை கொண்ட  மனிதன் போல் விரிந்த கிளைகளை கொண்ட மரத்தை பார்த்தால் புரியும் "அழகு பார்ப்பவரின் கண்களில் தான் உள்ளது" என்ற  வாக்கியத்தின் அர்த்தம் :)

Tuesday, January 17, 2012

REFLECTIONS/பிரதிபலிப்பு

    Is it because i am  pieces i love watching my  fishes each and every move?Aren't they beautiful?.. Its amazing that they don't close their eyes  while resting ...if u ask me to talk of fishes ..... i will keep talking the whole day :)
Why have i kept title reflections???... we see just one side of the fish but the reflection of other side is also see in this photo....


தமிழில் ஒரு வாக்கியம் உண்டு "கழுவற மீன்லே நழுவறமீன்"..அது என்ன அர்த்தத்துட சொல்லுவதோ எனக்கு தெரியாது...ஆனால் என்னை பொறுத்த வரை எதிலும்  பட்டுக்கொள்ளாமல்  (பிரச்சனைகளில் மாட்டிகொள்ளாமல்)இருப்பதே அர்த்தம் .
பிரதிபலிப்பு  என்று ஏன் தலைப்பு என்று யோசிக்கலாம்.. நாம் காணுவது முகத்தின் ஒரு பாதியே (மனிதர்களும்) இந்த புகைப்படத்தில் மீனின் மற்றொரு பகுதியும் தெரிகிறது அதன் பிரதிபலிப்பில் ... நமக்கும் அப்படி தெரிந்தால் ???.... பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகரிக்குமோ?குறையுமோ?

Friday, January 13, 2012

Just one

"One determined person can make signifance difference"-Sonia Johnson.Just single flower in the room gave so much fragrance to the whole room :)

ஒரு மரம் தோப்பாகாது ஆனால் ஒரு பூ போதும் மனம் பரப்ப

Thursday, January 12, 2012

HOPE(நம்பிக்கை )


This is my first picture using our Canon Rebel T2i. Love this camera.yet to learn all the features :)
This was taken yesterday -2nd week in jan..still winter....but our rose plant has started budding ...

இதுதான் நம்ப்பிக்கை துளிர் என்பதோ?...பனி காலத்தில் இங்கு ரோஜா செடியும் துளிர்கிறதே??!!

Wednesday, January 11, 2012

CHANGE

PEEPING OUT TULIP SHOOTS
எட்டிப்பார்க்கும் துளிர்கள் I have heard people say"Change is the only thing that never changes" but have never beleived or understood the real meaning till i saw this... so whats spl?its just shoots.... nope... it is spl for us in NY that too in 2nd week of jan....

இன்று வாக்கிங் போனபோது, குறை மாதத்தில் வெளியில் வர துடிக்கும் குழந்தைபோல் எட்டிப்பார்க்கும் இந்த துளிர்களைகண்ட பொது " மாற்றம் மட்டுமே மாறாத ஒன்று என்பது " உண்மைதான் என்று தோன்றியது .
இதில் என்ன பெரிய விஷயம் என்று நினைக்கலாம்..  ஆனால் நியூ யார்க்கில் இருக்கும் எங்களுக்கு ஜனவரி 2nd வாரம் இதுபோன்ற காட்சி பெரிய விஷயம் தானே...

Monday, January 9, 2012

CONFERENCE

Beautiful formation of mushroom colony...or is it some sort of a conference.. ??

ஒருமுறை நான் வாக்கிங் போனபோது கண்ட காட்சி...இந்த காளான்( காலனி(?)) இது  ஒரு மாநாடோ அல்லது ஒரு கூடமோ  நடக்கிறது அதற்கு ஒரு சாட்சியாக  நாம் இருக்கலாமே என்று இந்த படத்தை எடுத்தேன் :)

Sunday, January 8, 2012

OBEDIENCE

I love watching these sparrow eat..its so cute the actually remove the seed skin and throw before eating...
This particular one waited for couple of minutes before picking up its food...was it being cautious??

 இந்த சிட்டு குருவிகள் உண்பதை பார்ப்பது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்.அதன் சிறிய மூக்கால் அந்த விதைகளின் தோலினை உரித்து அதன்பின் அதை அழகாக அவ்வளவு  விதைகளையும் எப்படி தான் அவளவு விரைவாக உண்கிறதோ...அப்பா....அதுவும் அந்த சின்ன இடத்தில நின்றுகொண்டு ...

Friday, January 6, 2012

PARENTS

A scene that caught my eye in central park,NY made me realise what parenting was all about..

நியூயார்க் சென்ட்ரல் பார்க்கில் கண்ட இந்த காட்சி பிள்ளைவளர்ப்பை நினைஊடியது...பிள்ளைகள் நடக்க கற்று கொண்டபின்னும் அவர்கள் சரியான பாதையில் செல்கிறார்களா என்று பத்திரமாக பார்த்துகொள்ளும் பெற்றோர் உள்ளத்தை என்ன சொல்லுவது !!

Thursday, January 5, 2012

PEACE

I first met her when i visited Atlantic city...there.. she was alone in the balcony ,on a chilly,windy day...was she waiting for someone??? went near her ..but .. the look that she gave me made me feel she did  not like my presence .
   
அமைதிக்கு என்னை ஒப்பிட்டு பேசும் இந்த மனிதர்கள் என்னோ என்னை அமைதியாக விடுவதில்லை...

KAUN CHITRAKAR HAI(WHO IS THE ARTIST)??

Wondering who created this  perfect beautiful picture of dusk ..UHhhh Wish I could meet the artist and ask the medium he/she used and how long it took to compelete this.

இதை உருவாக்கியவர் யாரோ அவர் எங்கே எவ்வளவு நாள் கற்றாரோ..இப்படி ஒன்றை படைக்க?
இவற்றை பார்த்தல் எனக்கு மனதில் தோன்று முதல் வரி இந்த பாடல்  தான்.

PATIENCEThis guy/ girl used to visit my cousins house daily asking food... i am amazed to see his patience ... waiting at the door... look at the way he is standing.. so cute na...

நமக்கு காரியம் ஆகவேண்டுமென்றால் பொறுமையாக காத்துதான் இருக்கவேண்டும்..

HANGING AROUND


This guy(hope so...) caught my eye near walmart(shop) since he was hanging upside down on the top of this tree..Wonder whom he is waiting for...
Hahaha :D.. Is this what they call as just hanging around the tree :D

அவள் போகும் இடமெல்லாம் போய் தலைகீழாய் தொங்கினாலும் அவள் என்னை கண்டுகொள்வதில்லை :(

CUTE FAMILY

While going for a morning walk..there I saw this cute family waiting on the road side ... waiting for someone to notice them..aren't they cute :)

பாதசாரிகளை வரவேற்பதிற்காக ஓரமாக நிற்கும் அழகிய ஒரு குடும்பம்...ஆனால்  நம்மில் எத்தனைபேர் அவர்களை கவனிக்கிறோம் ??!!